Åbn undermenuer...

Massemedier og politisk meningsdannelse

Hvem bestemmer hvad vi skal snakke om? Hvor har vi vores meninger fra? Betyder formen mere end indholdet i moderne politik?

Mediernes betydning for den politiske beslutningsproces (den dagsordensættende funktion, diskurs) og virkningen af massemedier (effektteorier) er centrale temaer, men også hvordan medier kan bruges til at fremme bestemte budskaber (spin) i en bestemt ramme (framing).

Det vil være oplagt at følge en bestemt politisk begivenhed i medierne. Hvordan dækkes begivenheden af de forskellige medier? Hvordan er effekten? Og også at sætte medierne ind i et større demokratiperspektiv.

Til at arbejde med konkrete tekster vil fx 5H-modellen være velegnet, mens Minervamodellen kan anvendes til at opdele befolkningen efter forbrugsmønstre.