Åbn undermenuer...

Social differentiering og kulturelle mønstre

Hvorfor er der ulighed og hvordan fastholdes denne ulighed? Uligheden og dermed forskelle kan beskrives på forskellige måder:

  • Socialgrupper
  • Livsstilsgrupper
  • Livsformer
  • Klasser

Og forklares ved hjælp af teorier:

  • Funktionalisme
  • Marxisme
  • Habitus

Social arv er et godt eksempel på hvordan socialisationsprocessen fastholder en social ulighed. De kulturelle mønstre beskriver værdier, normer, betydningssystemer og symboler i forskellige grupperinger. Begreber som mainstream, subkultur, modkultur og delkultur vil være relevante, ligesom kultur som integrationsmekanisme bør indgå. Det kan desuden være relevant at sammenstille forskellige kulturer (kulturmødet).