Åbn undermenuer...

Politiske systemer

Du skal have kendskab til det danske politiske system og de centrale aktører på det nationale niveau:

 • Vælgere
 • Politiske partier
 • Folketing
 • Regering
 • Domstole
 • Interesseorganisationer
 • Græsrodsbevægelser
 • Medier
 • Kommunalbestyrelser

Du skal også kende til de grundlæggende karakteristika ved systemet:

 • Valgmåde, parlamentarisme, Folketingets kontrol, magtens tredeling
 • EU
 • Centrale aktører
 • Parlament
 • Ministerråd
 • Kommission
 • Domstol
 • Interresseorganisationer

Herunder skal du vide hvordan det nationale og overnationale spiller sammen.

Mindst en generel model (fx David Eastons) til beskrivelse af et politisk system er kendt.