Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

Du skal kunne argumentere, herunder kunne identificere og anvende forskellige typer argumenter. For det første findes der beskrivelse. Altså hvordan tingene rent faktisk er. Fx: Danmark er medlem af EU. For det andet findes der vurdering. Altså hvordan tingene bør være. Fx Danmark bør melde sig ud af EU. Beskrivende udsagn kan i de fleste tilfælde afprøves empirisk (fx findes der en underskrevet traktat der bekræfter Danmarks medlemskab af EU).

Hvis argumentationen i et bilag skal undersøges fyldestgørende kan det være gunstigt at kende til afsenderen (part, ekspert) og dennes interesse i at argumentere, som vedkommende nu gør.

I en argumentation indgår typisk forklaringer. Altså en besvarelse af et spørgsmål der indledes med et Hvorfor og besvares med et Fordi. Eksempelvis: Hvorfor er Danmark med i EU? Fordi EU bidrager til at sikre Danmarks indflydelse på udviklingen i Europa.

En argumentation skal være fagligt funderet, dvs. den bliver forstærket hvis der indgår faglige begreber og der eventuelt refereres til teorier eller lignende.