Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

Den viden du får i samfundsfag skal du kunne anvende og formidle til andre. Det kan være i form af mundtlige oplæg eller en synopsis. En god formidling har:

  • Fokus: hvilken problemstilling undersøges?
  • Dokumentation i form af nedslag i tekster, tabeller og diagrammer
  • Faglig tyngde: indeholder faglige begreber og teorier til at forklare
  • En afsluttende konklusion eller sammenfatning