Åbn undermenuer...

Komparativ, kvantitativ og kvalitativ metode

Hvorfor er der forskelle i kriminaliteten mellem USA og Danmark?

Til at besvare det spørgsmål anvendes komparativ metode, dvs. udviklingen i kriminaliteten i de to lande sammenlignes og forskelle i karakteristika (årsager) mellem de to lande sammenlignes. Det kan fx. være forskelle i levevilkår eller økonomisk ulighed.

  • Kvantitativ metode omfatter forskellige metoder til indsamling og bearbejdning af kvantitative data. Indsamlingen kan ske enten som skrivebordsprojekter eller ved egentlige empiriske undersøgelser (spørgeskema).
  • Kvalitativ metode vil typisk være interviews eller mere eller mindre systematiske observationer.

Hvornår anvendes kvantitativ metode og hvornår anvendes kvalitativ metode? Hvilke fordele og ulemper har metoderne?

Kvantitativ metode giver hurtigt et stort datamateriale og resultaterne af undersøgelsen kan præsenteres som tabel eller diagram, ligesom der kan regnes på resultaterne. Da data indsamles med spørgeskemaer er undersøgelserne ikke så dybdegående og der kan være problemer med repræsentativitet.

Kvalitativ metode anvendes normalt når der er behov for mere dybdegående interviews. Resultatet af undersøgelsen præsenteres normalt i form af en sammenskrivning af interviewene.