Åbn undermenuer...

Hvordan skriver man et notat?

Den opgaveformulering, du får, når du skal skrive et notat, vil indeholde en problemstilling samt baggrunden for den. Derudover er der angivet en afsender (fx en politisk rådgiver eller en økonom) og en modtager (fx en minister, en partileder eller et folketingsudvalg). Opgaven kan godt indeholde bilag, men typisk vil materialet være det samme som til det foregående spørgsmål i delopgaven eller materiale fra dine hjælpemidler. I så fald vil der blive henvist til disse. Karakteristisk for et notat er:

  • Et notat er altid skrevet af en bestemt afsender til en bestemt modtager, hvilket gør den faglige argumentation mere målrettet og præcis.
  • Et notat skal være skrevet på en nøgtern, fornuftig måde og være sagligt og konkret i fremstillingen.

Et notat vil normalt indeholde disse elementer:

  • En eller flere strategier eller forslag til løsninger.
  • En faglig argumentation, hvor du gennemgår konsekvenserne (fordele og ulemper) af de præsenterede strategier eller forslag til løsninger. Din argumentation bliver faglig ved, at du bruger konkret viden om problemstillingen og anvender relevante begreber og/eller teori. Afsenderen af et notat vil typisk have en samfundsfaglig uddannelse (fx politisk, økonomisk-politisk eller sikkerhedspolitisk rådgiver). Denne uddannelsesmæssige baggrund bruges til at gøre argumentationen i notatet kvalificeret, så den strategi, der præsenteres, virker overbevisende for modtageren. Din argumentation skal være dokumenteret af fx materialet, der hørte til spørgsmål 2. Den kan passende indeholde et tidsperspektiv, hvor du sætter kort- og langsigtede konsekvenser op mod hinanden.
  • En konklusion, hvor du anbefaler en bestemt strategi eller et forslag til en løsning og begrunder denne anbefaling.

Eksempel

Du er politisk rådgiver for social- og integrationsministeren. Skriv et notat, der indeholder en begrundet strategi for, hvordan antallet af fattige i Danmark kan mindskes.

Notatet skal tage udgangspunkt i bilaget, og du skal anvende viden om social arv og social mobilitet.