Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

I samfundsfag kommer du hyppigt ud for at skulle argumentere. Til at understøtte en argumentation er det vigtigt at kunne dokumentere eller kunne henvise til en mere overordnet teori. Det er også centralt, at du anvender samfundsfaglige begreber i en argumentation. Altså at du kan anvende faglig viden og viden om sammenhænge til at understøtte en argumentation. I en argumentation skal du kunne skelne mellem udsagn om, hvordan noget er (beskrivelse), og hvordan noget bør være (vurdering).

Det er altså ikke nok at argumentere ved hjælp af "jeg tror" eller "jeg føler". Tværtimod må sådanne påstande siges at være direkte skadelige for en argumentation.