Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

Du skal kunne stille spørgsmål til et materiale og anvende forskellige informationskanaler (internet, aviser, bøger) til at dokumentere faglige sammenhænge. At man kan dokumentere en faglig sammenhæng betyder, at man ved konkrete nedslag i en tekst eller tabel eller diagram kan påvise sammenhænge. Det er altså ikke nok at komme med en påstand. Det er bl.a. dokumentationskravet, som gør, at man ikke i samfundsfag kan komme af sted med at komme med udokumenterede påstande.

I arbejdet med tekster skal du kunne skelne imellem, hvornår teksten udtaler sig om, hvordan ting er, og hvordan ting bør være. Fx: Kriminaliteten er faldende fra 1990 til 2001, som siger hvordan tingene er og dermed kan dokumenteres. Modsat. Der bør indføres hårdere straffe, som ikke kan dokumenteres, men alene argumenteres for ved at henvise til det gode argument.

Tekster fylder en del i samfundsfag, men du skal også kunne håndtere tabeller, diagrammer og modeller. Hvad er indholdet i tabellen? Hvilke sammenhænge dokumenterer tabellen? Hvad viser modellen? Og endelig vil du også arbejde med levende billeder.