Åbn undermenuer...

Enkle makroøkonomiske sammenhænge

Hvordan det går med økonomien, har afgørende betydning for de fleste mennesker. Hvis økonomien går godt, vil samfundet opleve en øget rigdom, som kan komme flere mennesker til gode. Du skal kende de centrale økonomiske størrelser som BNP, arbejdsløshed, offentlige finanser, betalingsbalance og inflation, ligesom du skal kende til betydningen af disse.