Åbn undermenuer...

Politiske beslutningsprocesser i Danmark

Du skal vide, hvordan lovgivning bliver til i Folketinget. Hvem er med til at bestemme? Det er fx betydningen af regering, de politiske partier, EU, interesseorganisationer, medier og græsrodsbevægelser. Hvordan kan den enkelte borger deltage i og påvirke den politiske beslutningsproces?

Da lovgivningsprocessen kan være kompliceret, skal du kunne opdele processen i forskellige faser.