Åbn undermenuer...

Velfærd og fordeling

Danmark er et velfærdssamfund. Det betyder bl.a., at vi har en stor offentlig sektor, som producerer og leverer en række ydelser (fx sundhed, undervisning, børnepasning) til borgerne. Det betyder, at politikerne bestemmer, hvad der skal produceres og til hvilken pris. I nogle andre lande overlades mere til private.

Du skal have viden om centrale kendetegn ved hhv. politisk styring og markedsstyring, og hvilke konsekvenser de to styringsformer har.