Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

Den viden du får i samfundsfag skal du kunne anvende og formidle til andre. Det kan være i form af et mundtligt oplæg, en synopsis eller en skriftlig opgave. En god formidling har:

  • Et klart fokus: hvilken problemstilling/problemformulering undersøges? Er der en rød tråd?
  • Dokumentation i form af nedslag i tekster, tabeller og diagrammer
  • Faglig tyngde: indeholder faglige begreber og teorier til at forklare sammenhænge
  • En afsluttende konklusion eller sammenfatning.