Åbn undermenuer...

Hvad skal jeg kunne?

Metodekrav på A-niveau

  • Formulere en fagligt funderet problemstilling.
  • Formulere operationaliserbare hypoteser
  • Indsamle og vurdere materiale til at undersøge problemstillingen – fx ved hjælp af nettet.
  • Bearbejde materiale: Fx foretage beregninger, udarbejde diagrammer, sammenskrive kilder.
  • Anvende kvalitative og kvantitative metoder
  • Anvende enkle modeller, beregninger, tabeller og diagrammer: Altså kunne læse indholdet og ved nedslag kunne dokumentere de faglige sammensammenhænge, der er i materialet.
  • Konstruere modeller
  • Konstruere tabeller
  • Kritisk vurdere samfundsvidenskabelige undersøgelser