Åbn undermenuer...

Positivisme

En videnskabsteoretisk retning med udgangspunkt i sociologen Auguste Comtes filosofi. Al spekulation afvises. Viden er erfaring og beskrivelse. Positivismens metode er baseret på indsamling af data, som skal kunne kontrolleres og observeres med samme resultat af andre forskere. Der stilles krav om operationelle definitioner samt en høj grad af validitet og reliabilitet.