Åbn undermenuer...

Reliabilitet

Reliabilitet er ligesom validitet centrale begreber, når man skal undersøge noget empirisk. Reliabilitet betyder gyldighed og handler om, hvor pålidelige de indsamlede resultater er: Er kvaliteten god nok? Stilles fx spørgsmålene kun på dansk i en undersøgelse af 1. generationsindvandreres holdninger til integrationen, kan man forvente en del upræcise eller manglende svar. Ved kodningen af svarene: Er svarmulighederne dækkende har man i spørgsmål om erhverv taget stilling til, hvor kortvarigt arbejdsløse skal placeres? Er konfidensintervallet tilstrækkeligt stort, når man fx går ned og laver beregninger på undergrupper i undersøgelsen? Er det statistiske bortfald for stort? En høj reliabilitet betyder, at andre undersøgelser af den samme problemstilling grundlæggende bør give de samme svar.