Åbn undermenuer...

Simulation

Når man simulerer, repræsenterer man forskellige variable eller roller. Simulation anvender i vid udstrækning matematiske og økonomiske modeller, eksempelvis ADAM, som bl.a. bruges af Danmarks Statistik. Herved kan man gennemgå tænkte scenarier, fx konsekvenser af et bestemt økonomisk indgreb. Simulation kendes også fra spil, hvor de enkelte aktørers roller er beskrevet i en manual. Foruden at bruge simulation som en pædagogisk metode er den også anvendelig ved indsamling af data, hvor de øvrige metoder, fx interviewmetoden, ikke slår til. Nogle sociologer har ved at simulere en anden identitet fået adgang til lukkede institutioner og grupper, som de derved har kunnet analysere. Denne metode deltagende observation i sin skjulte form rejser dog en række etiske spørgsmål.