Åbn undermenuer...

Roller

I en gruppe eller et større socialt system, kan man identificere forskellige positioner. Lærer og elev, ledere og underordnede, far og mor. En rolle er karakteriseret ved de forventninger, der er knyttet til adfærd i en bestemt position i en gruppe eller et større socialt system.

Nogle roller er formelle, dvs. at der på forhånd er fastlagt regler og forventninger til den person, som indtager rollen, fx rollen som lærer. Andre roller er uformelle - de opstår efterhånden i det sociale samspil. Det kan være rollen som klassens lækre pige eller rollen som syndebuk. Hvis en person har flere uforenelige roller, eller hvis forventningerne til éns rolle er modstridende, taler man om rollekonflikter.