Åbn undermenuer...

Indholdsnormer

Normer, der – til forskel fra procedurenormer – konkret præciserer, hvordan mennesker forventes at opføre sig, tænke og føle. I det senmoderne samfund accepterer vi ikke længere uden videre overleverede normer, forestillinger og traditioner – sat på spidsen er alt til diskussion. Derfor får indholdsnormer gradvist mindre betydning.