Åbn undermenuer...

Postindustrielle samfund

Produktionen er tilpasset individuelle forskelle i behov. Arbejdsdelingen er præget af selvstændige netværk, f.eks. selvstyrende grupper. Styringen er ikke baseret på ordrer, men på holdningspåvirkninger, målstyring og incitamenter.  Klasserne er mindre polariserede nogle mener, de slet ikke findes. Der er en relativt stor differentiering inden for den enkelte klasse. Det postindustrielle samfund er præget af en stor og voksende servicesektor. Derfor kaldes denne samfundstype også for servicesamfundet. Udover den voksende servicesektor er det postindustrielle samfund kendetegnet ved, at videnskab, uddannelse og informationer får en markant øget betydning. Det postindustrielle samfund er således i vid udstrækning et videns- og informationssamfund.