Åbn undermenuer...

Udbytning

Ifølge Karl Marx bliver lønarbejderen udbyttet, idet han leverer et gratisarbejde for kapitalejeren. Ved gratisarbejde forstås, at lønarbejderen kun får betaling – i form af arbejdsløn – for en del af den tid, han arbejder for kapitalejeren (fx 4 timer), mens han i resten af arbejdstiden (fx 4 timer) arbejder uden at få betaling. Forskellen mellem værdien af det arbejde, lønarbejderen udfører (8 timer), og den tid, han bliver betalt for, benævnes merværdi og er et udtryk for den udbytning, der finder sted af arbejdskraften.