Åbn undermenuer...

Merværdi

Et begreb fra marxistisk økonomisk teori. Merværdien er den værdi, arbejderne producerer i produktionsprocessen, minus den løn, de modtager for arbejdet. Merværdien indgår som tælleren i brøken for profitraten, et andet centralt begreb i marxistisk økonomisk teori.