Åbn undermenuer...

Nationalisering

Når det offentlige overtager en privat produktion og fortsætter produktionen, sker der en nationalisering. Nationalisering er altså det modsatte af privatisering. Specielt i udviklingslande med socialistiske regeringer sker der nationaliseringer, hvor regeringen ønsker at kontrollere produktionen og sikre, at overskud ikke føres ud af landet. I mere udviklede økonomier kan nationaliseringer begrundes i ønsket om at bevare strategisk vigtige virksomheder trods underskud. Det kan være våbenproduktion eller infrastruktur, men i andre tilfælde nationaliseres private virksomheder, fordi en konkurs ville have uoverskuelige konsekvenser for samfundet. Det var eksempelvis tilfældet med Finansiel Stabilitet, som overtog en række banker i Danmark i forbindelse med den finansielle krise. Det sidste gav anledning til talemåden: Overskud privatiseres, mens underskud nationaliseres!