Åbn undermenuer...

Forbrugssammensætning

Jo højere disponibel indkomst, jo lavere vil forbrugskvoten generelt være (resten af den disponible indkomst anvendes til opsparing). Men også befolkningens forbrugssammensætning varierer med indkomsten. Ifølge ”Engels lov” gælder det, at jo større indkomst, jo mindre en andel af indkomsten anvendes på fødevarer og materielle goder. Omvendt stiger udgifterne til især fritidsaktiviteter, underholdning og rejser mere end proportionalt med indkomsten. Man kan således sige, at behovstilfredsstillelsen flyttes fra de lavere trin i Maslows behovspyramide til de højere trin.

Læs videre

Se alle 1
Økonomi ABC
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....