Åbn undermenuer...

Forbrugerprisindeks

Dette indeks belyser udviklingen i de priser, som forbrugerne må betale for varer og tjenesteydelser. Indekset bygger på sammenlægningen af det private forbrug ifølge nationalregnskabet, og forbrugsundersøgelserne. Forbrugerprisindekset kan bruges som et mål for, hvor megen inflation der er i økonomien.

Læs videre