Åbn undermenuer...

Råstofudvinding

Har igennem mange år i Danmark nærmest kun dækket over grusgrave samt kalkbrud og har som sådan været talt med under Industri. I de senere år er udvinding af, samt efterforskning efter, olie og naturgas blevet en stadig vigtigere aktivitet, men den er ikke talt med under råstofudvinding i Industristatistikken. Til gengæld er olie- og naturgasudvinding talt med i Nationalregnskabsstatistikken.