Åbn undermenuer...

Privatisering

Salg af offentligt ejede virksomheder til private. Den offentlige sektor bliver altså mindre, mens den private sektor vokser. Privatiseringen kan være total eller delvis for den pågældende virksomhed. Ved delvis privatisering lader det offentlige privat kapital komme ind i virksomheden, men bevarer som regel selv et knebent flertal af aktierne, så den offentlige kontrol kan bevares. Et kendt eksempel er SAS.

Argumenterne for privatisering kommer fra de liberale partier, som mener, at konkurrencen på det frie marked vil føre til effektivisering og faldende priser.