Åbn undermenuer...

Realrente

Renteprocenten fratrukket inflationsprocenten. Hvis renten er højere end Inflationinflationen, vil realrenten være positiv. En positiv realrente gør opsparing mere attraktiv. Det betyder så, at forbruget sænkes, hvilket igen giver mindre produktion og beskæftigelse. En negative realrente har den modsatte effekt.

Få adgang til Samfundsfag.dk