Åbn undermenuer...

Produktion

En aktivitet, der resulterer i varer og serviceydelser, som omsættes på et marked,eller når det drejer sig om offentlige ydelser: Fremstilling af serviceydelser, hvortil der er knyttet et ressourceforbrug. Værdien af produktionen opgøres med udgangspunkt i markedsværdien af de produkter, der fremstilles. Undtagelsen er de offentlige ydelser, der ikke prisfastsættes på et marked. Her er udgangspunktet produktionsomkostningerne.

Den samlede værdi af produktionen i et land i løbet af et år opgøres i BNP eller BFI.