Åbn undermenuer...

Priskonkurrenceevne

Priskonkurrenceevnen udtrykker et lands evne til at konkurrere med udlandet på produktionsomkostningerne. Heri indgår som en vigtig faktor lønkonkurrenceevnen og valutakursen. Jo højere lønniveau og jo højere valutakurs, jo dårligere er

Få adgang til Samfundsfag.dk