Åbn undermenuer...

Konjunktursvingninger

Normalt vokser den samlede økonomiske aktivitet (fx målt ved BNP) fra år til år, men der kan være tale om betydelige variationer. Udviklingen i den samlede økonomiske aktivitet - den økonomiske vækst - betegnes konjunkturudviklingen, og svingningerne heri kaldes også for konjunkturcykler.

Konjunkturudviklingen kan opdeles i fire faser:

  • Opgangskonjunktur, der er præget af stigende vækst, faldende arbejdsløshed og stor investeringslyst.
  • Højkonjunktur, som er karakteriseret ved lav eller ingen arbejdsløshed, høj forbrugstilbøjelighed, stigende inflation, tendens til stagnation i investeringer og vækst, og evt. problemer med betalingsbalancen.
  • Nedgangskonjunktur med høj inflation, lavt investeringsniveau, faldende vækstrate og begyndende arbejdsløshed.
  • Lavkonjunktur, der kendetegnes ved lav vækst, høj arbejdsløshed, faldende forbrug, faldende inflation og stagnerende investeringslyst.

 

 

Læs videre

Se alle 1
Økonomi i ABC-serien med progression på tre niveauer....