Åbn undermenuer...

Offentlig balance

Betegner forholdet mellem den offentlige sektors udgifter (til offentligt forbrug, offentlige investeringer og overførselsindkomster) og den offentlige sektors indtægter (skatter og afgifter). Den offentlige balance (eller statsbudgettet) påvirkes af konjunkturudviklingen - den såkaldte automatiske budgetreaktion. Men den påvirkes naturligvis også af den førte finanspolitik. En ekspansiv finanspolitik vil bevirke, at overskuddet på den offentlige balance bliver mindre, eller at et underskud bliver forøget. En kontraktiv finanspolitik virker modsat.

I eurozonen, som vi har knyttet os tæt til, har man med stabilitets- og vækstpagten besluttet, at medlemslandene må have et underskud på højst 3% af BNP. Dette mål er dog svært at holde i krisetider.