Åbn undermenuer...

Rentedannelse

Renten er prisen på penge. I princippet sker rentedannelsen dér, hvor pengeudbuddet er lig med pengeefterspørgslen. Nationalbanken bestemmer udbuddet af penge, som er konstant på kort sigt. Dvs. at renten alene er bestemt af efterspørgslen efter penge. I en højkonjunktur vil efterspørgslen efter penge stige, da der er et øget behov for investeringer på grund af højere forbrug, hvoraf noget lånefinansieres. Modsat i en lavkonjunktur. Mere direkte fastsættes renten af Nationalbanken ved den såkaldte diskonto, som er den rente, banker betaler for at låne penge i Nationalbanken, og som afspejles i bankernes udlåns- og indlånsrente. I en højkonjunktur vil diskontoen være højere, da Nationalbanken vil tilstræbe en kontraktiv pengepolitik for at holde igen på økonomien.

Figurer