Åbn undermenuer...

Forbrug af fast realkapital

Over tid sker der en værdiforringelse af kapitalapparatet: maskiner, bygninger, transportmidler, edb-udstyr, osv. Ud fra et skøn om værdiforringelsen over tid beregnes afskrivningens størrelse. Man skelner mellem skattemæssige og regnskabsmæssige afskrivninger. De skattemæssige afskrivninger er fastlagt i skattelovgivningen. De fastslår, hvor store fradrag virksomheden har i sit skatteregnskab. De regnskabsmæssige afskrivninger skal give grundlag for at fastslå behovet for vedligeholdelse og reinvesteringer som følge af slid og forældelse.