Åbn undermenuer...

Kontraktiv pengepolitik

Anvendes i højkonjunkturer, hvor den økonomiske aktivitet ønskes dæmpet, især for at undgå inflation. I de fleste lande er det centralbanken (Nationalbanken i Danmark), der har ansvaret for pengepolitikken. Ved en rentestigning bliver prisen på lån dyrere, således at det bliver dyrere at investere og lånefinansiere forbrug. Især boligmarkedet, herunder nybyggeri, er meget følsomt i forhold til renteniveauet, da den største andel af huslejen er bestemt af renten. Pengemængden kan sænkes ved, at centralbanken sælger statsobligationer på markedet, således at køberne af obligationerne får færre penge til udlån eller investeringer. Dæmpes pengemængden, vil der normalt også efterfølgende komme en stigning i renten, da udbuddet af penge er mindsket.