Åbn undermenuer...

Strukturpolitik

Udtrykket strukturpolitik bruges som samlebetegnelse for de politiske virkemidler, der påvirker de enkelte markeders funktionsmåde. Der er f.eks. tale om strukturpolitik, når uhensigtsmæssige regler, som hæmmer nyetablering inden for bestemte brancher, ændres,

Få adgang til Samfundsfag.dk