Åbn undermenuer...

Arbejdsmarkedspolitik

En form for økonomisk politik, der sigter på at få arbejdsmarkedet til at fungere mere effektivt. Hører til de strukturalistiske virkemidler.

Strukturpolitikken har som formål at indrette de økonomiske strukturer, så de begunstiger den langsigtede økonomiske udvikling høj BNP-vækst og høj beskæftigelse. Derfor tager strukturpolitik ofte sit udgangspunkt i mikroøkonomien. Til grund for strukturpolitiske tiltag ligger en antagelse om, at økonomien på lang sigt befinder sig i ligevægt. Det er formålet med de strukturpolitiske tiltag at påvirke, hvor ligevægten ligger. Strukturpolitikken har således en langsigtet karakter.