Åbn undermenuer...

Lønspredning

Angiver, hvor store lønforskelle der er mellem forskellige faggrupper, og mellem personer placeret i ledende positioner i forhold til personer placeret i mere jævne stillinger. Danmark har i internationale sammenligninger en ret beskeden lønspredning. Det ser nogle økonomer som et problem, fordi der efter deres opfattelse skal være en større økonomisk "gulerod", hvis unge mennesker skal motiveres til at tage en uddannelse og dermed medvirke til at styrke Danmark som videnssamfund.