Åbn undermenuer...

Strejke

At strejke betyder, at arbejdstagere nedlægger arbejdet i kortere eller længere tid. Strejke er et kampvåben for arbejdstagerne over for arbejdsgiverne. Retten til at strejke er begrænset, da fredspligten betyder, at der ikke må konfliktes, så længe en overenskomst løber. Lønmodtagerne har ret til at strejke, når overenskomsterne udløber, eller når et område eller en virksomhed er uden overenskomst.