Åbn undermenuer...

ATP

Arbejdsmarkedets Tillægspension blev indført i 1964 som et tillæg til folkepensionen, da man forudså, at denne ikke alene kunne sikre et vist niveau i forsørgelsen af de ældre. Der betales ATP af alle lønindkomster,  dog ikke B-indkomst. For en fuldtidsansat indbetales 270 kr. pr. måned (1/3 af lønmodtageren og 2/3 af arbejdsgiveren). Pensionen er livslang og vil for en fuldtidsansat, der har indbetalt i 40 år, udgøre ca. 1000 kr. om måneden.

ATP forvalter en formue på ca. 579 mia. kroner (2011), som anvendes aktivt til bl.a. investering i danske virksomheder som ansvarlig kapital. ATPs bestyrelse består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets organisationer.