Åbn undermenuer...

Funktionær

Mens arbejdere hovedsageligt udfører fysisk betonet arbejde, er funktionærer primært beskæftiget med handels- og kontorarbejde. Funktionærer kan være ansat i såvel offentlig som privat virksomhed, og de kan enten have  en underordnet eller ledende stilling. Funktionærers ansættelsesforhold er generelt mere trygge end arbejderes, idet deres ansættelse er reguleret af funktionærloven, der angiver en række rettigheder mht. opsigelsesvarsler, ferie og forhold i forbindelse med sygdom.