Åbn undermenuer...

Arbejdsløshedsstatistik

Baseret på Arbejdsdirektoratets centrale register for arbejdsmarkedsstatistik, CRAM, der er baseret på indberetninger fra landets arbejdsformidlingskontorer. Personer, der er tilmeldt arbejdsformidlingen, og som i kortere eller længere perioder er registreret som ledige, er statistikkens grundlag den såkaldte registrerede ledighed. Denne ledighed opgøres månedsvis, kvartalsvis og årligt og dækker altså samtlige registrerede arbejdsløse. Den enkeltes arbejdsløshedsperioder opgøres som andel af kvartalets/årets arbejdsmarkedstimer, heraf ledighedsgraden. De registrerede ledige kan være opdelt i forsikrede ledige (fuldtids- og deltids-) og ikke-forsikrede alt afhængigt af, om man er medlem af en a-kasse eller ej. Personer, der ikke er tilmeldt arbejdsformidlingen, og som faktisk søger job, er således ikke med i statistikken den såkaldte skjulte arbejdsløshed.