Åbn undermenuer...

Ledighedsberørte

En opgørelse over de personer, som har været uden erhvervsmæssig beskæftigelse og er arbejdssøgende, uanset ledighedsperiodens længde. Tallet for ledighedsberørte er således langt større end tallet for den gennemsnitlige ledighed. Hertil kommer den skjulte ledighed. I 2011 var 425.915 personer berørt af ledighed, men 159.332 af dem kun i mindre end 20 % af året.