Åbn undermenuer...

Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljø kan defineres som summen af alle de påvirkninger, man er udsat for på sit arbejde. Påvirkninger omfatter både fysiske, psykiske, kemiske, biologiske og sociale forhold. 1977 vedtog Folketinget den første arbejdsmiljølov. Den er revideret mange gange siden, senest i 2005. Et væsentligt element i arbejdsmiljøloven er Arbejdstilsynets kontrol af virksomhedernes overholdelse af de vedtagne regler for arbejdsmiljøet.