Åbn undermenuer...

AKU-ledighed

Til forskel fra de registrerede ledige, som er en optælling af samtlige dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere, der har ladet sig registrere på et jobcenter, opregner AKU-ledigheden (ArbejdsKraftUndersøgelsen) alle, der reelt ønsker et arbejde, uanset om de er på dagpenge, kontanthjælp eller ej. Og uanset, om de er tilmeldt et jobcenter. På denne måde fås et mere præcist billede af ledigheden.

AKU-opgørelsen foretages ved udsendelse af spørgeskemaer hver tredje måned til en stikprøve på 22.000 danskere, som bliver spurgt, om de er helt uden arbejde, om de kan tiltræde et job inden for 14 dage, og om de har været aktivt jobsøgende.