Åbn undermenuer...

Hovedorganisation

Fagforeningerne er samlet i landsdækkende fagforbund, som igen er samlet i få hovedorganisationer. De centrale hovedorganisationer på lønmodtagersiden er LO, FTF (Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd) og AC (Akademikernes Centralorganisation), og på arbejdsgiversiden DA, SALA (Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger) og FA (Finanssektorens arbejdsgiverforening). Hovedorganisationer arbejder for medlemmernes interesser i forhold til det politiske system, dels som arbejdsmarkedspolitisk aktør i offentligheden og over for det politiske system, og dels ved at deltage i forskellige nævn, råd og udvalg. Tidligere forhandlede hovedorganisationerne overenskomstens generelle krav, men øget decentralisering har medført, at der i dag sjældent er direkte forhandlinger mellem hovedorganisationerne. Det betyder, at hovedorganisationerne fra at være forhandlingsorganisationer i højere grad er blevet serviceorganisationer.