Åbn undermenuer...

Forligsmand/forligsinstitution

Forligsmanden har til opgave at prøve at få parterne på arbejdsmarkedet til at indgå forlig, og han eller hun har meget vidtgående beføjelser i den forbindelse. Forligsmanden kan bl.a. udsætte varslede konflikter i 14 dage, og yderligere op til 14 dage, hvis konflikten vil ramme livsvigtige samfundsfunktioner eller vurderes at have vidtrækkende samfundsmæssig betydning.  Forligsmanden kan også, når han/hun finder det formålstjenligt, fremsætte et mæglingsforslag.  Forligsinstitutionen består af en formand, tre forligsmænd, en suppleant og op til 21 mæglingsmænd, som alle skal bidrage til, at der opnås enighed mellem parterne. Forligsmænd udpeges af arbejdsministeren og er typisk velanskrevne og neutrale dommere eller eksperter i arbejdsmarkedsforhold.