Åbn undermenuer...

Fredspligten

Fredspligten betyder, at når der er indgået en kollektiv overenskomst, kan arbejdet ikke lovligt standses, så længe overenskomsten løber. Strejke og lockout kan derfor i hovedsagen kun foregå i forbindelse med overenskomstforhandlingerne.