Åbn undermenuer...

Arbejdsmarkedets Tillægspension

Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) er en pensionsforsikring, der dækker alle lønmodtagere. ATP har til formål at sikre medlemmerne økonomisk tryghed, primært i form af livsvarige alderspensioner som supplement til folkepensionen. ATP er en selvejende institution, der ledes af arbejdsmarkedets parter.