Åbn undermenuer...

Hovedaftalen

Hovedaftalen fastlægger de grundlæggende principper for aftalesystemet på arbejdsmarkedet. Hovedaftalen (septemberforliget) blev efter omfattende arbejdskampe indgået mellem DA og LO i 1899, men er siden revideret flere gange. Hovedaftalen gælder for alle DA's og LO's underorganisationer, og aftalens centrale bestemmelser omhandler fredspligten, afskedigelser samt arbejdsgiverens ret til at lede og fordele arbejdet.